Svenska Celiakiförbundet

Forskningsmedel till svensk celiakiforskning på Internationella Celiakidagen

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2018 15:34 CEST

För att fira den Internationella Celiakidagen den 16 maj vill Svenska Celiakiförbundet offentliggöra vilka forskningsprojekt som får dela på årets forskningsbidrag om 300 000 kronor från Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond

I år delar Svenska Celiakiförbundets forskningsfond ut 300 000 kronor till tre olika forskningsprojekt som ska öka kunskapen om sjukdomen celiaki.

Celiaki (även kallad glutenintolerans) klassas i dag som en folksjukdom i Sverige, och är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn.

– Det är ett väldigt viktigt arbete, att gå till grunden med hur och varför celiaki uppkommer, och hur vi i framtiden bättre kan förebygga och behandla celiaki, säger Bengt Fasth, förbundsordförande Svenska Celiakiförbundet.

Följande tre projekt delar på årets forskningsbidrag:

Daniel Agardh tilldelas 150 000 kronor för att se om probiotika eller glutenfri kost under de första levnadsåren kan förhindra celiaki hos personer med hög risk för celiaki inom forskningsprojektet Prevention Celiaki i Skåne – PreCiSe-studien.

Christian Recktenwald tilldelas 100 000 kronor för grundforskning om de molekylära mekanismerna i tunntarmen för att förstå uppkomsten av celiaki inom forskningsprojektet Molekylära mekanismer för hur celiaki börjar.

Marie-­Louise Hammarström tilldelas 50 000 kronor till forskning om olika bakteriestammar i tarmen påverkar risken att drabbas av celiaki inom forskningsprojektet Celiakiassocierade bakterier – studier av deras betydelse för sjukdomsprocessen i celiaki med en ny in vitro-modell.

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar sedan många år ut medel till forskning som kan öka kunskapen om celiaki. För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki. Celiaki (även kallat glutenintolerans) är en kronisk sjukdom som medför att tunntarmen blir inflammerad om man äter gluten. Förbundet företräder även personer som har laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein. Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki och har i dag omkring 24 000 medlemmar i läns- och lokalföreningar över hela landet.