Landstinget i Östergötland

Forskningsmiljoner till Linköping

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:22 CET

Linköpingsforskare får anslag från Cancerfonden

Hallå där, Charlotta Dabrosin på onkologiska kliniken, US i Linköping:
Du har fått 1,5 miljoner kronor av Cancerfonden under tre år till din forskning. Hur känns det?

– Jättebra, förstås, särskilt som jag fick också fick forskningspengar från Vetenskapsrådet häromveckan, 900 000 kronor under tre år.

Vad ska pengarna användas till?

– De ska användas till doktorandlöner och andra kostnader för forskningsprojektet kring bröstcancer och hur den påverkas av kvinnliga könshormoner.

Andra Linköpingsforskare som får medel från Cancerfonden är bland annat Gerhard Andersson (800 000 kr), Barbro Linderholm, onkologiska kliniken US, (600 000 kr), Peter Lundberg, radiofysikavdelningen, Kirurgi –och onkologicentrum, (600 000 kr) Karin Roberg öronkliniken, US, (600 000 kr), Peter Söderkvist, Hälsouniversitetet, (300 000 kr) samt Stefan Thor, Hälsouniversitetet (1,6 milj kr).

Sammanlagt delar Cancerfonden ut 300 miljoner kronor i forskningsanslag under 2007, varav 8,5 miljoner går till forskare i Linköping.

Cancerfonden är huvudfinansiär av svensk cancerforskning. Genom att ge ekonomiskt stöd till forsknings- och vårdutvecklingsprojekt bidrar Cancerfonden till att bekämpa cancer och förbättra vården för cancerpatienterna.