Armémuseum

Forskningspengar till Armémuseum för nytt ”lumpen”projekt

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 13:14 CEST

- Värnplikten är en central del av 1900-talets historia, säger Anna Maria Forssberg, 1:e intendent på Armémuseum. Vi är oerhört glada att få den här chansen att göra en ordentlig dokumentation av lumpen och vi tror också att det här är ett ämne som intresserar många. Lumpen har varit ett nationellt fostransprojekt där ”pojkar gjorts till män”, men också en unik arena för möten över klassgränser mellan unga människor från olika delar av landet. Nu har värnplikten avskaffats och det är hög tid att skriva dess historia.

I projektet vill Armémuseum ta ett helhetsgrepp på värnplikten genom både minnesinsamling och forskning med utgångspunkt från museiföremål, fotografier och arkivmaterial. Museets personal kommer att genomföra djupintervjuer och lägga upp en webbenkät. Projektet kommer också att involvera forskare från Södertörns högskola och andra universitet och flera museer. Undersökningarna kommer att utgå från frågor om identitet och ritualer och de militära föremålen intar en central plats. Hur har uniformer och vapen använts för att uttrycka individualitet eller grupptillhörighet? Hur såg övergångarna mellan det militära och civila ut och vilka föremål kom att symbolisera dessa riter? I Armémuseums samlingar finns ca 60 000 föremål och tusentals fotografier som är kopplade till värnplikten. Genom detta projekt vill Armémuseum få samlingarna att tala genom att ställa nya frågor till dem. Arbetet kommer att resultera i ett nytt unikt källmaterial, en interaktiv webbutställning och i framtida utställningar på Armémuseum.

 

För mer information kontakta
Anna Maria Forssberg, 08-5195 63 25, e-post: anna.maria.forssberg@armemuseum.se
Helena Martinsson, 08-5195 63 42, e-post: helena.martinsson@armemuseum.se

Det här är Armémuseum


Armémuseum är ett historiskt och dagsaktuellt museum som skildrar Sveriges historia från vikingatid till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget, Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.