Landstinget Blekinge

Forskningsprojekt får stöd från landstinget

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:21 CET

Landstinget Blekinge satsar närmre 380 000 kronor på olika forskningsprojekt. Det beslöt landstingstingsstyrelsens arbetsutskott i samband med dagens sammanträde. Utifrån ett förslag från landstingets forskningskommitté beviljades sammanlagt 12 olika forskningsprojekt ekonomiskt stöd.

Några av de projekt som har fått forskningsanslag är:

* Tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. (Andrzej Zielinski)
* Forskning om vård och behandling av bensår (Rut Öijen).
* Forskning som syftar till att öka säkerhet och kostnadseffektivitet vid diagnostik och behandling av hjärtsvikt (Anders Halling).
* Munhålan – en outnyttjad resurs i sjukvården. Projektet syftar till att ta reda på om fynd i samband med undersökningar av munhålan kan komma sjukvården till bättre nytta (Johan Berglund).
* Hälsan på Trossö. Projektet ska kartlägga de som är 60 år och äldre och bor på Trossö med hänsyn till olika hälsoaspekter. Målet är att dela in människor i olika grupper beroende på deras hälsotillstånd och sedan rikta särskilda hälsoinsatser till dem. (Karin Berglund och Ingela Jangefelt).Kommentar: Inom parentes anges de personer som ansvarar för de olika forskningsprojekten.