RISE Research Institutes of Sweden AB

​Forskningsråd hjälper RISE välja väg

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2017 08:30 CEST

18 tunga ledamöter från näringsliv, akademi och offentlig sektor ska vägleda forskningsinstitutet RISE i framtida forskningssatsningar. Det nybildade forskningsrådet har sitt första möte i början av juni.

Pia Sandvik, RISE vd och koncernchef, är mycket nöjd med att ledamöterna i forskningsrådet nu är utsedda och att rådet kan börja arbeta.

– Det är ett väldigt bra sätt att säkra näringslivets engagemang och inflytande över vår forskningsinriktning och strategi. Det är ju för att stärka näringslivet som vi finns till. Nu har vi 18 högkompetenta guider som hjälper oss att välja rätt vägar i framtiden, säger hon.

Ledamöterna har utsetts i en dialog mellan RISE och näringslivet. Medlemmarna ska representera viktiga delar av näringslivet och även andra viktiga intressenter som akademi, offentlig sektor och små- och medelstora företag. Även RISE vd och tekniska direktör sitter med i rådet.

– Lång erfarenhet av näringslivsfrågor, forskningskompetens och internationell erfarenhet har varit tunga faktorer i tillsättningen, säger Jan Wäreby, RISE styrelseordförande.

RISE forskningsråd består av:

Wictoria Bondesson, expert utbildning och forskning, LRF, Sofia Börjesson, professor Innovation Management, Chalmers, Pontus de Laval, CTO, Saab, Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity, Mats Fägerhag, vd, CEVT, Pasi Kangas, vice vd och FoU-chef, Sandvik, Per Kristensson, professor, Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet, Torbjörn Lundahl, forskningsdirektör, Ericsson, Karsten Nielsen, vice vd och CTO, AAK, Margareta Ozolins, VP Operations, AstraZeneca, Michael Persson, innovationschef, AkzoNobel, Andreas Regnell, chef Strategic Development, Vattenfall, Tony Sandelius, New Business & Innovation manager, IKEA, Ola Schultz-Eklund, Senior Vice President Group Technology, Holmen, Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad, Agneta Wargsjö, chef strategisk utveckling, Trafikverket, Magnus Wikström, teknisk direktör, BillerudKorsnäs, Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

För mer information, kontakta Pia Sandvik, vd RISE, tel 070-626 12 93, eller Margaret McNamee, teknisk direktör RISE, tel 070-546 52 19

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se