RISE Research Institutes of Sweden AB

Forskningsresultat ska demonstreras för att realiseras

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 15:44 CET

Den 21 januari invigde forskningsföretaget Innventia sin tillbyggda pappersmaskin som ska demonstrera nya processer för framtidens fiberbaserade produkter. Med detta innovationscentrum får branschen möjlighet att förverkliga sina mål om kraftigt reducerad råvaru- och energiförbrukning samt utveckling av nya klimatsmarta material och produkter.

Från universitet och forskningsinstut kommer många lovande forskningsresultat men steget till kommersiella processer och produkter är stort. Genom ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bygger Innventia och KTH ett innovationscentrum – CAPPI (Centre for Advanced Process and Product Innovation) – som ska överbygga detta gap. Som en del i CAPPI invigdes den 21 januari Innventias utbyggda forsknings- och demonstrationsanläggning.

Speciellt framträdande roller vid invigningen hade Jouko Karvinen, koncernchef Stora Enso, Dr Hans-Peter Sollinger, Verkställande direktör Voith Paper och Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova. För moderatorn Lydia Capolicchio och de celebra gästerna gav de sin syn på framtiden för skogsindustrin i ett globalt perspektiv.

- Ett bolag som Stora Enso har inte råd att inte satsa på forskning och utveckling. Vi måste visa att vi tillhör en vinnande industri som står konsumenten nära och erbjuder innovativa produkter. Exempel på sådana produkter är nya fiberbaserade förpackningar där vi samarbetar med Innventia, förklarade Jouko Karvinen.

- Vi ser en ljus framtid för vedfiberbaserade produkter, men för att råvaran ska räcka till att förse en globalt växande befolkning krävs helt nya produktionsprocesser. Vårt mål är en 50-procentig minskning av energiåtgången och vi tror att vi kan nå halvvägs om redan 20 år, berättade Hans-Peter Sollinger.

- För att den svenska industrin ska förbli konkurrenskraftig måste all kunskapgenerering omsättas i konkreta och kommersiella produkter. Den här forsknings- och demonstrationsanläggningen är ett exempel på att vi har den infrastruktur som krävs, konstaterade Charlotte Brogren.

- Många av dagens projekt handlar om energibesparing. Med de nya resurserna får vi på allvar möjlighet att testa nya processer och material i full skala. På det sättet kan vi sätta in forskningsresultaten i ett reellt sammanhang, kommenterade professor Daniel Söderberg vid Innventia.

För mer information:

Gunnar Svedberg, Verkställande direktör
08-676 73 25, gunnar.svedberg@innventia.com

Daniel Söderberg
08-676 73 67, daniel.soderberg@innventia.com

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har en omsättning på 330 MSEK och har 270 anställda. Vi är lokaliserade i Stockholm, Trondheim och London.

I april 2009 bytte vi namn från STFI-Packforsk AB till Innventia AB.