Rymdstyrelsen

FORSKNINGSSATELLITEN ODIN RÄDDAS TILL 2007

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:27 CET

Rymdstyrelsen har beslutat att fortsätta driften av forskningssatelliten Odin till april 2007. Beslut har tagits efter förnyat stöd från partnerländerna Finland, Frankrike och Kanada samt ett mindre finansiellt bidrag från Vetenskapsrådet.

– Det är tillfredsställande att vi nu kunnat besluta om en lösning som gör att driften av Odin kan fortsätta ytterligare ett år, säger Per Tegnér, generaldirektör vid Rymdstyrelsen.

Odin går nu in på sitt sjätte driftår, ursprungligen låg den planerade livslängden på två år. Satelliten är i mycket gott skick och fortsätter leverera unik data till två helt olika forskarsamfund, atmosfärsforskare och astronomer. Beslutprocessen kring förlängd drift har varit komplicerad. Rymdstyrelsen har drivit fram en billigare driftsmodell och hårdare prioritering av forskningsuppgifterna för Odin. Resultatet av arbetet är att driftskostnaden för sista året är nästan halverad jämfört med tidigare år.

– Dagens positiva beslut har tyvärr också en baksida, säger Per Tegnér. Rymdbolaget kommer att förlora beställningar från Rymdstyrelsen och forskningsprogrammet kommer att få mindre pengar till förfogande under 2006 och 2007.

Driften av Odin till april 2007 blir med all säkerhet det sista året med den här formen av finansiering, för redan nu går stora resurser till utvecklingen av en svenskledd tekniksatellit, Prisma. Projektet består av två satelliter som bland annat ska visa svenskt kunnande inom formationsflygning, ett område som just nu väcker stort internationellt intresse. Därmed finns inga förutsättningar inom överskådlig tid för en ny svenskledd forskningssatellit.

– Det internationella engagemanget i Odin och Prisma visar att svenska forskargrupper och svensk teknologi är efterfrågad, det betyder att det finns förutsättningar för svensk tillväxt i internationellt ledda rymdprojekt, säger Per Tegnér.


För mer information:
Per Tegnér, Generaldirektör Rymdstyrelsen
Telefon: 08-627 64 86
Mobil: 070-340 47 96
E-post: tegner@snsb.se