Njurförbundet

Stiftelse för forskning om njursjukdom - den dolda folksjukdomen

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 06:30 CEST

Måndagen den 15 april grundades landets första stiftelse för njurforskning. Njurförbundet är initiativtagare och har tillsammans med företrädare för njurmedicin, transplantation och vårdvetenskap grundat
Insamlingsstiftelsen Njurfonden. Stiftelsen ska lämna bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer och verka för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Njursvikt är en dold folksjukdom som är vanlig, allvarlig, men ofta behandlingsbar om upptäckten sker i tid. I Sverige räknar man med att en av tio svenskar har tecken på njurpåverkan. De flesta är
omedvetna om detta eftersom de inte har några märkbara symptom. Det behövs därför en ökad medvetenhet hos befolkningen samt mycket mer forskning om kroniska njursjukdomar och om det starka sambandet med dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.

I stiftelsens styrelse ingår Bengt Rippe, professor i njurmedicin, Lund, Åsa Torstensson, vice ordförande Njurförbundet, Lars Åke Pellborn, Njurförbundet, Anders Billström, Njurförbundet, Agneta Aspegren Pagels, forskningssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset, Gunnar Tufveson, professor i transplantationskirurgi, Uppsala samt Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin.

För mer information kontakta gärna:

Håkan Hedman, ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden, tel. 070-718 16 70, hakan.hedman@njurforbundet.se

 

 


Njurförbundet är en intresseorganisation för njursjuka och består av 14 regionföreningar som är representerade i hela landet. Förbundet har cirka 4 500 medlemmar.