Vägverket

Forskningsstipendier delas ut av Nordiska Vägtekniska Förbundet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:27 CET

Vid Nordiska Vägtekniska Förbundets (NVF) styrelsemöte den 23 februari beslutade styrelsen att 2006-års stipendie ska gå till Hawzhen Ahmed, Högskolan Dalarna och till Per Kettil, Institutionen För Tillämpad Mekanik, Chalmers Tekniska Högskola.

Hawzhen Ahmed får 50 000 kronor för forskningsprojektet "Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader". Projektet ska undersöka hur vägens totala livscykelkostnad kan minimeras genom val av lämpliga utformningar för vägar och dess komponenter.

Per Kettil får 50 000 kronor för att studera nedbrytningsprocesser i vägar för livslängdssimulering. Ett mycket intressant projekt med hänsyn till kunskapsuppbyggnad inför funktionsentreprenader och OPS (OffentligtPrivatSamarbete).

Stipendierna kommer att delas ut vid NVF:s årsmöte den 28 mars i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Årsmötet börjar klockan 15.00.

Ytterligare information lämnas av
Lennart Axelson, sekreterare i NVF, Vägverkets Internationella sekretariat, Borlänge tel 070 - 595 3880

Christer Hårrskog
Informationsdirektör
christer.harrskog@vv.se
Direkt: 0243-751 22
Mobil: 070-337 51 22
Fax: 0243-759 70

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85