Moderaterna

Forslund (M), Turismen kan ta oss ur lågkonjunkturen

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 11:48 CEST



Den moderata riksdagsledamoten Patrik Forslund har i en skriftlig fråga, frågat näringsminister Maud Olofsson, om hon är beredd att arbeta för att Sverige antar en nationell turism- och besöksnäringsstrategi, för att skapa förutsättningar för turism- och besöksnäringen att växa.
- Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Nu gäller det att göra rätt satsningar för att skapa förutsättningar för nya branscher och nya arbetstillfällen.
Den svenska turistnäringen sysselsatte förra året 160 000 helårsverken, vilket är mer än Volvo, Ericsson, Scania, Skanska, Saabkoncernen, Telia- Sonera, Sandvik, AstraZeneca, ABB och SCA sysselsatte tillsammans. Antalet sysselsatta i turistnäringen har enligt Nutek ökat med drygt 32 procent sedan 2000. Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökade med cirka 5,1 procent.
- Turistnäringen skapar arbeten och momsintäkter. Förra året genererade de utländska besökarna 12 miljarder kronor i momsintäkter till Sverige. Det är därför viktigt att man från politiskt håll börjar utarbeta en nationell turismstrategi för att utveckla näringen och ge den möjligheter att skapa fler jobb och ökade momsintäkter.

Nedan bifogas den skriftliga frågan i sin helhet:
2008/09:829 Nationell strategi för turist- och besöksnäringen av Patrik Forslund (m) till näringsminister Maud Olofsson (c)
Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Nu gäller det att göra rätt satsningar för att skapa förutsättningar för nya branscher och nya arbetstillfällen. Den svenska besöksnäringen är en bransch som alliansregeringen borde satsa på. Med små medel kan man lägga grunden för att bygga Sverige som turistland.
Den svenska turistnäringen sysselsatte förra året 160 000 helårsverken, vilket är mer än Volvo, Ericsson, Scania, Skanska, Saabkoncernen, Telia Sonera, Sandvik, Astra Zeneca, ABB och SCA sysselsatte tillsammans. Antalet sysselsatta i turistnäringen har enligt Nutek ökat med drygt 32 procent sedan 2000. Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökade med ca 5,1 procent.
Turistnäringen skapar arbeten och momsintäkter. Förra året genererade de utländska besökarna 12 miljarder kronor i momsintäkter till Sverige.
Det går bra för Svensk turism. Men den skulle kunna växa än mer och skapa fler arbetstillfällen. Sverige har gott rykte som turistnation, med hög kvalitet och speciella besöksmål. I kombination med en svag svensk krona och färre svenskar som reser utomlands de kommande åren finns förutsättningar för att bygga Sverige som turistland. Det är därför viktigt att man från politiskt håll börjar utarbeta en nationell turismstrategi.
Är näringsministern beredd att arbeta för att Sverige antar en nationell turism- och besöksnäringsstrategi för att skapa förutsättningar för turist- och besöksnäringen att växa och skapa arbetstillfällen?