Utbildningsdepartementet

Fortbildning för tusentals förskollärare och barnskötare

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:35 CESTUnder tre år kommer 13 500 personer som jobbar i förskolan att få ta del av fortbildningssatsningen Förskolelyftet. Regeringen har i dag fattat beslut om satsningen.

- Den svenska förskolan håller hög kvalitet. Med högre kompetens hos personalen blir den ännu bättre, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Regeringen stärker förskolans pedagogiska uppdrag på flera sätt: ny lärarutbildning planeras, vissa mål i förskolans läroplan ska förtydligas, förskollärarnas pedagogiska ansvar ska tydliggöras och nu ska Förskolelyftet genomföras. Under åren 2009-2011 satsas totalt 600 miljoner kronor på Förskolelyftet, för att ge förskollärare, barnskötare m.fl. inom förskolan möjlighet att fortbilda sig.

Fortbildningen ska inriktas på barns språkliga och matematiska utveckling, utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Personer med pedagogiskt ledningsansvar ska också ges möjlighet att få fortbildning om uppföljning och utvärdering.

- Förskolan handlar inte längre bara om omsorg, den förbereder också inför skolan. Förskolan ska bli bättre på att möta barnens nyfikenhet på bokstäver och siffror, säger Jan Björklund.

Se bilaga: Tabell 1 Fakta om Förskolelyftet

Regelverket konstrueras på liknande sätt som för Lärarlyftet, dvs. personalen får 80 procent av lönen under studietiden. Staten står för den direkta utbildningskostnaden och ersätter sammanlagt 56 procent av lönesumman.

Skolverket kommer att ansvara för att genomföra Förskolelyftet som beräknas starta till hösten.Webbutsändning:
Se pressträffen i direktsändning med start torsdagen den 2 april klockan 11.00.
http://www.regeringen.se/sb/d/11832/a/123692

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55