Stora Enso AB

Forth Ports PLC uppför terminal i Storbritannien för Stora Enso

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 15:36 CET

Stora Enso Oyj Pressmeddelande 2003-11-19 kl 14:00 GMT

Forth Ports PLC och Stora Enso har i dag meddelat att de har träffat ett nytt långtidsavtal, enligt vilket föreslås att en ny pappersterminal uppförs i hamnen i Tilbury. Genom avtalet, som löper på femton år, får Stora Enso möjlighet att använda hamnen som sin södra bas i Storbritannien för införsel av tidningspapper och andra pappersprodukter från Sverige och Finland.

Forth Ports PLC ska bygga anläggningen som består av ett 23 500 kvadratmeter stort magasin för allmänna ändamål, ett automatiserat lager på drygt 10 000 kvadratmeter och en anläggning för crossdocking omfattande ett magasin på drygt 4 500 kvadratmeter med tillhörande lagrings- och rangerområden. På längre sikt kommer dessutom en omlastningsanläggning för returpapper på 3 000 kvadratmeter att uppföras. Forth Ports uppskattar kostnaden för terminalanläggningen till omkring 31 miljoner GBP (45 MEUR). Anläggningen beräknas kunna tas i drift i juli 2005 och skapa ytterligare arbetstillfällen i hamnen i Tilbury.

- Detta är ytterligare ett exempel på våra möjligheter att erbjuda nya faciliteter till stora kunder, säger koncernchefen för Forth Ports PLC, Charles Hammond. Enligt Lars-Gunnar Almryd, Senior Vice President, Stora Enso Transport and Distribution, är avtalet en integrerad del av Stora Ensos kontinuerliga arbete att förbättra leveranskedjan och kundservicen.

För ytterligare information, v g kontakta:
Mike Hutchinson, Managing Director, Stora Enso Transport and Distribution Ltd,
tel +44 1689 892 684, mobil +44 77 02 155 111
Lars-Gunnar Almryd, Senior Vice President, Stora Enso Transport and Distribution,
tel +46 8 613 66 20, mobil +46 70 651 93 79

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8