Atea Sverige AB

Fortifikationsverket köper konsolidering och bladservrar från Atea

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 14:45 CEST

Fortifikationsverket, FORTV, blir bland de första i Sverige att satsa på den nya tekniken med bladservar. För FORTV är investeringen ett led i ett större konsoliderings- och effektiviseringsprojekt inom IT-området. Syftet är att minska kostnaderna, förenkla hanteringen och förbättra servicen till användarna. Atea är rådgivare i konsolideringsprojektet och leverantör av produkter. I ett första steg levereras en åttaprocessorsmaskin, ett tiotal bladservrar samt ett SAN (Storage Area Network) för kommunikation och lagring. Produkterna kommer från HP.

Som ett led i effektiviseringsarbetet kommer också ett stort antal stationära PC att bytas ut samt ett antal rekonditioneras. Fortifikationsverket har 700 användare och 900 anställda på 50 orter.

- Konsolidering och central datalagring ger stora effektiviseringsmöjligheter, inte minst rent ekonomiskt, säger Mikael Dahlberg, projektledare på Fortifikationsverket. Vi ska konsolidera till en central miljö, förbättra kommunikationen och få ned antalet servrar. Idag har vi lokala servrar på 50 platser. Resultatet beräknas bli lägre driftskostnader, enklare hantering, effektivare programdistribution och bättre support via fjärrsupport. Han fortsätter:

- Vi väljer att arbeta tillsammans med Atea som har kompetenta rådgivare vad gäller serverkonsolidering och är en komplett leverantör av IT- produkter.

- Serverkonsolidering är ett område med mycket stor potential. Rent tekniskt finns nu produkter som ger nya möjligheter att centralisera och effektivisera hela sin IT-miljö och därmed sänka kostnaderna. Bladservrar gör exempelvis att drift- och supportkostnaderna generellt kan sänkas till en tredjedel jämfört med idag, säger Dag Imre, server- och datalagringsexpert, Atea.

Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln.

Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har cirka 660 medarbetare i hela Norden. Omsättningen 2002 uppgick till 6 061 MSEK. www.atea.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fortifikationsverket
Mikael Dahlberg, projektledare
Tel:070-5607030
E-post: mldg@fortv.se

Atea
Pär Aspengren, VD Atea Sverige
Tel: 0733-98 55 00
E-post: par.aspengren@atea.com

Atea
Dag Imre, server- och datalagringsexpert,
Tel: 0733-98 5235
E-post: dag,imre@atea.com

Atea
Johan Scherlin, marknad/information
Tel: 0733-98 43 10
E-post: johan.scherlin@atea.com