Fortlax AB

Fortlax – Sveriges första privata datacenter i med godkännande från Riksarkivet

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:03 CET

Som första privata datacenter har Fortlax erhållit Riksarkivets godkännande för långsiktigt bevarande av digitala tillgångar som lagrats på exempelvis magnetband eller hårddisk. Riksarkivet ställer höga krav på arkivlokaler för långtidsbevarande, bland annat skydd mot brand, luftföroreningar och elektromagnetisk påverkan.

Fortlax datacenter ligger strax utanför Piteå och uppfördes under 90-talet för Försvarets Radioanstalt (FRA). Datacentret har, förutom ett mycket kraftigt skalskydd, även ett omfattande skydd mot linjeburen och atmosfärisk elektromagnetisk Puls (EMP).

Skyddet mot elektromagnetisk påverkan är ett lagstadgat krav för statliga myndigheter. Konsekvenserna av att förlora viktig information är dock minst lika allvarliga för privata företag och organisationer varför ett säkert skydd för digitala tillgångar är relevant även för dessa. Av företag som drabbas av katastrofartad dataförlust kan 50 procent inte återuppta verksamheten och hela 90 procent tvingas slå igen inom två år.*

 

-       Vi har redan idag ett stort antal kunder på våra lagringstjänster, bland annat inom offentlig sektor, industri samt bank och finans. Riksarkivets godkännande är ett kvitto på att vår anläggning motsvarar högt ställda säkerhetskrav. Det gör det lättare för oss att erbjuda nya kunder ett tryggt hem för sina digitala tillgångar, säger Anders Berglund, vd för Fortlax Datacenter.

För mer information kontakta:

Anders Berglund, vd Fortlax IT AB,  070-349 29 21, anders.berglund@fortlaxit.se

Riksarkivet

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter och sorterar idag under Kulturdepartementet. Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven och har tillsammans med dessa särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Statliga myndigheter är skyldiga att följa Riksarkivets föreskrifter, bl a RA-FS 1994:6 samt RA-FS 1997:3, för andra myndigheter, privata företag och organisationer kan föreskrifterna ses som råd och rekommendationer.  www.statensarkiv.se

Fortlax IT AB

Fortlax tryggar företags och organisationers överlevnad genom att säkra tillgången till digital information, även vid kris och katastrof. Fortlax tjänster inkluderar lagring på kran, on-line backup, serverhosting, housing, katastrofhantering och arkivtjänster.Fortlax är Norrlands största kommersiella datacenter och förfogar över en av Skandinaviens säkraste byggnader ovan jord. Anläggningen är fullt redundant avseende både kraft, kyla och internetaccess. Läget strax söder om polcirkeln innebär dessutom unika förutsättningar för låga driftskostnader och grön it. www.fortlaxit.se

* Källa: Toshiba Europe GmbH 2005.