Landstinget i Kalmar län

Fortsätt med influensavaccination!

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 17:56 CEST

Igår förekom uppgifter i media om att två personer i norra Sverige avlidit inom ett dygn efter att de vaccinerats mot influensa.

- Med anledning av detta vill jag poängtera att man inte funnit något samband med influensavaccination, säger Claes Söderström, länets smittskyddsläkare. Det finns ingen anledning att avbryta vaccinationskampanjen med anledning av gårdagens rapporter.

Läkemedelsverket har undersökt uppgifterna och skriver i sitt pressmeddelande: "Uppgifter har förekommit i media om att två personer har avlidit inom ett dygn efter vaccination mot influensa. Läkemedelsverket har efter granskning av insända journaluppgifter och kvalitetskontroll av vaccinet bedömt att det är högst osannolikt att ett orsakssamband föreligger mellan dödsfallen och vaccinationen.

De personer som i första hand erbjuds vaccination mot influensa tillhör den s k medicinska riskgrupperna, personer över 65 år samt de som har en kronisk sjukdom, som i sig innebär en ökad risk för död.

Vaccination är den mest effektiva åtgärden att förhindra ökad sjuklighet och död i influensa. Läkemedelsverket uppmanar till fortsatt vaccination och finner ingen anledning att dra in det aktuella vaccinet."

Rent allmänt löper äldre människor ökad risk för allvarliga sjukdomar, det är ett skäl till att man rekommenderar vaccination mot influensa. När nu många äldre vaccineras kan all form av sjuklighet som inträffar hos dem den närmaste tiden locka till felaktiga slutsatser. Händelser i efterförloppet till en vaccination är inte automatiskt orsakade av vaccinationen.

För ytterligare information hänvisas i första hand till Läkemedelsverkets hemsida: www.mpa.

Subventionerat pris för riskgruppen ska locka till influensavaccination
Under oktober och november månad ökar vaccinationsverksamheten på vårdcentraler och läkarmottagningar i Kalmar län.

Nytt för i år är att kostnaden för vaccinationen är subventionerad till 60 kronor för personer som är 65 år och äldre eller personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

- Med denna subventionering hoppas jag att många av våra äldre personer vaccinerar sig. Den årliga influensavaccinationen är ett mycket prisvärt sätt att skydda sin hälsa, säger Claes Söderström, smittskyddsläkare i länet.

För personer som inte tillhör riskgruppen eller är yngre än 65 år kostar vaccinationen 160 kronor.

För få som är 65 år och äldre vaccineras i Kalmar län
Influensan är den infektionssjukdom som tydligast sätter spår i befolkningsstatistiken med en ökad dödlighet. Under en vinter med utbredd influensa kan vi se en överdödlighet på upp till 3000 personer. Om man översätter dessa siffror till vårt län, innebär det att ca 60 personer i vårt län avlider till följd av influensa.

Vi har i Kalmar län en vaccinationstäckning som ligger på ca 35 procent av de som är 65 år och äldre. I de länder där man har en vaccinationstäckning kring 60 procent och mer så finns inte denna överdödlighet.

Man kan invaggas i falsk säkerhet nu när det varit relativt lugnt på influensafronten de senaste åren. Vi vet dock att influensan kommer och det enda sättet att vara bra förberedd är att bli vaccinerad. Vaccinationen måste förnyas varje år då skyddet efter vaccination endast räcker ca 9 månader.

WHO rekommenderar ökad influensavaccination
WHO (Världshälsoorganisationen) uppmanar till ökad influensavaccination och påminner dessutom om att vi förr eller senare får en världsomfattande influensaepidemi liknande "spanska sjukan" och "asiaten".


Ytterligare upplysningar:
smittskyddsläkare i Kalmar län Claes Söderström 0480-84215