NCC AB

Fortsätter muddringen i Kalmar

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:07 CEST

NCC har fått i uppdrag av Kalmar kommun att underhållsmuddra Kalmars inre vattenområde. Ordervärdet är ca 16 MSEK.

Det tjocka bottensedimentet gör Kalmars inre vattenområde grundare än den ska vara. Därför ”städas” kanalerna upp med hjälp av sugmuddring. Eftersom NCC häromåret utförde ett snarlikt projekt åt hamnförvaltningen, kan man utnyttja samma utrustning som då.
Totalt ska ca 110 000 kubikmeter sediment bort. Efter att slammet passerat mudderverket, pumpas det hela 6 kilometer i rörledningar på land för att slutligen nå deponin vid Tegelviken, där sedimenten filtreras bort från vattnet.

- Metoden är betydligt miljövänligare än att frakta slammet på lastbilar. Våra goda referenser från hamnförvaltningen spelade givetvis också en viktig roll i upphandlingen, säger affärschef Jörgen Svensson.

Arbetena har inletts och ska vara avslutade i maj nästa år. Totalt kommer 6-8 personer vara delaktiga i projektet.


Ytterligare information:
Jörgen Svensson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd, tel 0480-47 60 10 eller 070-541 39 26.
Lars Norén, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region Syd, tel 040-31 72 03 eller 070-543 77 44.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24 000 anställda.