Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Fortsatt årsstämma Cefour Wine & Beverage

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 15:44 CEST

Styrelsen för Cefour har beslutat att det inte kommer hållas någon fortsatt stämma. Samtidigt informerar Styrelsen att det kommer kallas till en helt ny extra stämma i juni månad, där även frågan angående ny styrelse och revisor kommer att behandlas.

Datum för ny stämma kommer att förmedlas inom kort.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage
Tel: 070-555 77 99


Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com