Axis Communications

Fortsatt återhållsam marknad

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 10:25 CEST

AXIS Delårsrapport januari-juni 2003
-Nettoomsättningen uppgick under halvåret till 305 Mkr (335).
-Rörelseresultatet uppgick till -4 Mkr (18).
-Resultatet efter skatt uppgick till 3 Mkr (16).
-Resultatet per aktie uppgick till 0,05 kr (0,23).
-Fortsatt omsättningstillväxt inom produktområdet Video.
-De långsiktiga resultat- och tillväxtmålen revideras.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ray Mauritsson, verkställande direktör, telefon: 046-272 18 00
Jörgen Lindquist, CFO 046-272 18 00
Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com

För rapporten, se bifogad fil