Eskilstuna kommun

Pressmeddelande: Fortsatt aktivt sökande till högstadiet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 09:16 CET

Resultatet av grundskolevalet till årskurs 7 är klart. Av totalt 888 blivande årskurs 7-elever som går i en kommunal skola har 304 sökt till annan skola än anvisad, vilket motsvarar 34 %. Motsvarande siffra förra året var 36 %. De skolor som har mest antal aktivt sökande från andra upptagningsområden är Djurgårdsskolan, Faktoriet och Gökstensskolan.

Gökstensskolan tar emot alla förstahandssökande. Djurgårdsskolan och Faktoriet kan erbjuda plats för flertalet sökande, dock inte samtliga. Därför har en lottning genomförts under tillsyn av notarius publicus. Turordningslistor för de elever som inte fått sitt förstahandsval har upprättats på skolorna, som tar kontakt med eleverna vid eventuella framtida lediga platser.

De elever som inte erbjudits plats på Djurgårdsskolan och Faktoriet och inte kommer in på eventuella andraval har en reserverad plats på sin anvisade skola.

Av 40 elever som sökt Stålforsskolans musikinriktning kommer ungefär 30 elever att få plats.

Övriga högstadieskolor kan erbjuda alla förstahandssökande plats.

  • - Det är roligt att Djurgårdsskolan i år kunde utöka antalet klasser och därigenom ge plats åt flertalet sökande. De allra flesta elever får den skola som de helst vill ha i valet till årskurs 7, säger biträdande skolchef för grundskolan Anna Landehag.

Fredag den 5 februari kan vårdnadshavare logga in i e-tjänsten för besked om valet. Placeringsbeslutet skickas hem med posten till alla familjer under vecka 6.

--------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta biträdande skolchef för grundskolan Anna Landehag, telefon 070-086 28 75

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.