Banverket

Fortsatt ansträngt läge för tågtrafiken under kommande dygn

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:12 CET


Läget för tågtrafiken är fortsatt ansträngt. Även under det kommande dygnet kommer Banverket att vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att tågtrafiken rullar så störningsfritt som möjligt.

Årets vinter är enligt SMHI den kallaste i södra och mellersta Sverige på över 20 år så här långt, vilket har medfört hårda belastningar på järnvägssystemet. Väderläget kommer enligt prognoserna att fortsätta vara problematiskt för både person- och godstrafiken, och Banverket arbetar hårt för att trafiken ska rulla så bra som möjligt.

Flera hundra snöröjare finns ute på spåren för att ta hand om de stora mängder snö som bland annat gör att växlar är svåra att kontrollera. Växlarna är eluppvärmda men stora mängder snö eller is gör att det inte hinner smälta undan i tid. Extrapersonal kallas också in till Banverkets driftledningscentraler. För att göra det möjligt att köra tågtrafik måste Banverket också på vissa orter och sträckor ta beslut om att ställa in vissa avgångar, så kallad utglesning.

– Vi glesar ut trafiken för att vi vill att de tåg som går ska rulla med så få störningar som möjligt, säger Tommy Jonsson, tjänsteförrättande chef för Banverkets Leveransdivision.

För tågtrafiken i Stockholm och Mälardalen innebär utglesningen att Banverket har beslutat att ställa in alla extratåg under rusningstid (insatstågen) det kommande dygnet

I Skåne, Blekinge och Småland där man under det kommande dygnet väntar ytterligare 10-15 centimeter snö har man fattat beslut om fortsatt utglesning av antalet tåg mellan Helsingborg-Åstorp, Helsingborg-Ängelholm och även med något enstaka tåg Malmö-Ystad.

I västra Sverige är driftsläget för närvarande relativt gott. Beredskapen är fortsatt hög, men under det närmaste dygnet räknar man med att bara ett fåtal avgångar ställs in.

Tommy Jonsson
Tjänsteförrättande chef
Leveransdivisionen Banverket
070-724 56 12

Banverkets presstjänst
0774-410910