Länsstyrelsen i Västernorrland

Fortsatt befolkningsökning i Sundsvall och Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 14:23 CEST

Av den idag presenterade befolkningsstatistiken (SCB) för första halvåret 2007 framgår att den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter i Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik med ökningar på 33, 12 respektive 78 personer. Totalt i länet ses dock en viss minskning på 169 personer. Svagast är utvecklingen i Ånge och Kramfors med minskningar på 104 respektive 81 personer.

- Detta stärker bilden av att Sundsvall och Örnsköldsvik är draglok för länets utveckling. Det är viktigt att vi i det regionala utvecklingsarbetet möjliggör fortsatt tillväxt i dessa regionala utvecklingscentra, men också att vi skapar goda tillväxtförutsättningar i andra delar av länet. Sollefteå är ett gott exempel på hur en negativ utveckling genom fokuserat och enträget arbete kan vändas till en positiv, säger landshövding Gerhard Larsson.

Den trend med flyttningsöverskott som gällt de senaste åren fortsätter. Samtliga kommuner i länet har ett positivt flyttningsnetto i förhållande till utlandet. Detta tillskott understiger dock det negativa flyttningsnettot i förhållande till övriga landet samt det födelseunderskott som råder i sex av sju kommuner. Noteras skall dock att Sundsvall uppvisar ett födelseöverskott på 42 personer.

- Det är av avgörande betydelse att vi tar tillvara den resurs som inflyttningen från utlandet utgör. Vi måste säkerställa ett förstklassigt mottagande och en effektiv integration i samhälls- och arbetsliv för att fler ska välja att permanent bosatta sig i vårt län och aktivt bidra till länets utveckling, avslutar Gerhard Larsson.

För ev kommentarer kontakta landshövdingen via sekr tel 0611-34 93 50.