Vänsterpartiet

Fortsatt bilfärd i dimman

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 14:40 CEST

På DN- Debatt (11/9) aviserar regeringen en kraftsamling på trafikområdet. Genom särskilda satsningar på infrastruktur i bland annat Göteborg och Skåne ska förutsättningarna för tillväxt förbättras enligt de borgerliga partiledarna. Mycket mer konkreta besked än så framgår inte av utspelet som förstärker bilden av att regeringen saknar en tydlig färdväg för miljö- och klimatmässigt hållbara trafiklösningar.

- Det är förvånande att man kan ge så otydliga besked om vår infrastruktur då den är av så avgörande betydelse. I de få fall man är konkret så handlar det oftast om stora motorvägsprojekt. Ska vi på allvar möta klimathotet krävs stora investeringar på både järnvägar och kollektivtrafik, på både lång och kort sikt, menar Vilmer Andersen(v) miljöpolitiskt ansvarig i partistyrelsen.

Även riksdagsledamot Wiwi-Anne Johansson (v) från Västra Götaland är kritisk till bristen på en ansvarsfull helhetssyn på trafikfrågor i artikeln.

- Staten måste återta sitt ansvar för vår infrastruktur och koppla det till klimathotet och miljön. För detta krävs en särskild investeringsbudget för att möjliggöra nödvändiga satsningar utan att det minskar övrig välfärd, säger Wiwi-Anne Johansson.

Mer information:

Vilmer Andersen 070-585 22 24

Wiwi-Anne Johansson 070-576 45 76

Vänsterpartiets presstjänst 070-6200064