Nynäshamns kommun

Fortsatt bra ekonomi i Nynäshamn: Plus i kassan på 40 miljoner

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:10 CET

Nynäshamns kommun visar 2010 upp ett av sina starkaste resultat under hela 2000-talet. Det preliminära bokslutet visar ett plus på 40 miljoner kronor.

Det positiva resultatet beror främst på realisationsvinster, i första hand efter försäljningen av Nynäshamns Exploaterings AB. Om realisationsvinsterna inte räknas med är resultatet 14 miljoner kronor. Ett plus som bland annat beror på ökade skatteintäkter eftersom fler arbetar.

Under 2010 har Nynäshamns kommun fortsatt arbetet med att effektivisera och utveckla den kommunala organisationen. Flera större investeringar har också färdigställts. Bland annat står Viaskolans och Kvarnängens idrottshallar klara, tre planer har försetts med konstgräs och gång- och cykelvägar har byggts.

Kommunen har även gjort mångmiljonsatsningar på skolprojekt. Totalt gick 7 miljoner kronor till ett projekt som satsar på språk inom förskolan och skolan och ett projekt som ska förbättra barns och elevers hälsa. Båda projekten får lika mycket pengar under 2011.

– Nynäshamns kommun fortsätter på den inslagna vägen – att satsa, investera och utveckla. Genom att investera oss genom krisen har vi bidragit till att skapa fler arbetstillfällen samtidigt som vi har fått bra priser på våra investeringsobjekt, säger Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.

Överskottet på 40 miljoner kronor innebär ett plus på 1 523 kronor per invånare.

– Det är mycket positivt att vi har så bra resultat trots att det har varit tuffa tider, säger ekonomichef Lena Henlöv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta:

Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn

076-125 81 53 anna.ljungdell@nynashamn.se

Lena Henlöv, ekonomichef Nynäshamns kommun

076- 125 81 71 lena.henlov@nynashamn.se

Nynäshamn, den expansiva skärgårdskommunen endast 30 minuter från Globen. Målet är att 2 100 bostäder byggs och att befolkningen ökar från 26 000 invånare till 35 000 innan 2016. Nu är väg 73 fyrfilig motorväg hela vägen från Nynäshamn till Stockholm och snart har Nynäsbanan dubbelspår ända till Nynäshamn.