Stål- och Metallföreningen

Försäljningen av stål ser fortsatt ökning

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2017 10:02 CEST

Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för fjärde kvartalet 2017 visar en ökning med 4% jämfört med samma kvartal 2016. Även för kvartal fyra beror ökningen främst på den starka byggkonjunkturen samt stora satsningar inom infrastruktur. Fordonsindustrins fortsatta framgångar är också en bidragande orsak till de positiva utvecklingen.

Prognosen för 2018 visar en fortsatt positiv utveckling.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledandeleverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är erkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och rör.