Femklövern i Skåne

Fortsatt bra resultat för Region Skåne i kömiljarden

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 08:30 CET

Kömiljarden är statens satsning för att öka tillgängligheten i vården. En satsning som gett stora effekter för att korta köerna, både i Skåne och nationellt. För november månad klarar Region Skåne grundkravet om 70 procent för väntande gällande både besök och operation/övrig åtgärd. Vad gäller de genomförda besöken för november når Region Skåne excellensnivån för besök med 81 procent och operation ligger på 74 procent. Antalet väntande totalt på operation är 1 959 och på besök 6 026. Detta att jämföra med 2005 då 12 500 patienter var väntande mer än 90 dagar för operation och lika många väntande för besök. Totalt i år har Region Skåne fått 136,1 miljoner kronor för kömiljarden varav 9,2 miljoner under oktober månad.

– Att Region Skåne ligger så bra till i de här jämförelserna betyder ju främst att patienter kommer till vården tidigare än vad som var fallet tidigare, säger Anders Åkesson (MP). Men det betyder ju också pengar till vården, som gör att vi kan arbeta än mer med tillgängligheten och förbättra vården rent generellt.

– Vi har satt fokus på att korta köerna och det känns glädjande att vi når excellensnivån för besök. Personalen ska ha en stor eloge för deras ihärdiga arbete med att ge fler och fler skåningar vård i rimlig tid, säger Birgitta Södertun (KD).

Mer information och kommentarer:
Anders Åkesson (MP)
Regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 044-309 32 86

Birgitta Södertun (KD)
Regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen
Tel: 044-309 33 53


Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne