E.ON Sverige AB

Fortsatt energisamarbete mellan E.ON och SCA i Timrå

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 08:04 CET

E.ON och SCA Östrand fortsätter sitt lyckade energisamarbete kring värmeleveranser från SCAs massafabrik i Östrand. Överenskommelsen innebär att SCA fram till och med 2018 ska leverera värme till E.ONs fjärrvärmenät i Timrå. Avtalet omfattar årliga värmeleveranser på cirka 80 GWh fjärrvärme.

SCA och E.ON arbetar målmedvetet med att minska koldioxidutsläppen från sina industri- och värmeanläggningar i Sverige. Industriella samarbetsprojekt medför minskade utsläpp och samarbetet i Timrå är därför viktigt för bolagen. 

- Vi ser enbart positivt på ett fortsatt samarbete med E.ON för det här är en affär som alla vinner på, säger Patrik Halling, teknisk direktör för SCAs skogsindustriverksamhet. Inte minst innebär det stora miljömässiga fördelar att tillvarata synergierna mellan industriella energisystemet och fjärrvärmesystemet. 

- Tack vare värmeleveranserna från Östrand tillgodoser vi våra kunders behov av trygg, bekväm och hållbar värme. Samarbetet ger oss goda förutsättningar att fortsätta utveckla fjärrvärmen i Timrå säger Per-Arne Persson, VD E.ON Värme Timrå.

Ytterligare information lämnas av
Per-Arne Persson, E.ON Värme Sverige, telefon 070-663 74 88 eller
Patrik Halling, SCA Forest Products, telefon 060-19 33 12 

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.