Avalon Enterprise AB

Fortsatt expansion för Avalon - Delårsrapport för perioden januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 09:04 CEST

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 83,3 (70,1) Mkr per den 30 juni 2007, varav 40,8 (36,1) Mkr avser andra kvartalet 2007.

· Koncernens nettovinst uppgick till 3,1 (6,0) Mkr; 1,4 (1,6) Mkr för kvartalet.

· Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (0,03) kr; 0,01 (0,01) kr för kvartalet.

· Andra kvartalets rörelseresultat för affärsområde Technology uppgick till 0,2 (2,0) Mkr, för affärsområde Management till 2,2 (0,9) Mkr och för affärsområde Finance till -0,3 (-0,9) Mkr.Viktiga händelser efter periodens utgång· Förvärv av Infotrain Consulting AB med verksamhet i Göteborg.

· Avalon Finance utvecklar satsningen på innovationsprojekt genom samarbete med externa investerare.