Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt exportöverskott i juni

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2003 10:15 CEST

Den svenska varuexporten under juni 2003 uppgick till 66,2 miljarder kronor och varuimporten till 53,7 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 12,5 miljarder kronor

Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 12,5 miljarder kronor under juni 2003. För juni 2002 var överskottet 14,2 miljarder kronor.

Värdet på varuexporten under juni 2003 uppgick till 66,2 miljarder kronor och varuimporten till 53,7 miljarder kronor. Varuexporten har därmed varit oförändrad i värde medan varuimporten värdemässigt ökat med 3 procent jämfört med juni 2002. Antalet vardagar under juni var lika stort som under juni 2002.

Handeln med länder utanför EU gav under juni 2003 ett överskott på 12,4 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett överskott på 0,1 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 11,7 miljarder kronor för juni 2003 jämfört med 12,3 miljarder för maj 2003. För april 2003 var motsvarande värde 12,5 miljarder.

Handelsnettot för januari – juni 2003 gav ett överskott på 74,3 miljarder kronor
Hittills under året (januari – juni) har värdet av varuexporten ökat med 1 procent och varuimporten med 3 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet uppgick till 410,3 miljarder kronor och varuimportvärdet till 336,0 miljarder kronor. Handelsnettot för januari – juni 2003 gav därmed ett överskott på 74,3 miljarder kronor. För motsvarande månader 2002 noterades ett överskott på 80,8 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar
De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med ett urval av företag som har varuhandel med EU (cirka 1 800 företag) samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Mer information
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB:s webbplats under dagen.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.