Vårdförbundet

Fortsatt Förändringskraft

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 14:00 CET

Regeringen har beslutat tillskjuta tre miljoner kronor till projektet Förändringskraft, där Vårdförbundet är en av initiativtagarna.
- Ett välkommet beslut som visar på vikten av fortsatt utvecklande av företagande inom vårdvärlden, säger Ann-Katrin Persson, projektledare Förändringskraft. Detta ekonomiska tillskott möjliggör för fler att starta vårdföretag. På så sätt stimuleras mångfalden inom vården och bidrar till större variation och fler utövare.

Projektet Förändringskraft startade 2008 och syftar till att öka företagandet inom den kvinnodominerade branschen vård, hälsa och omsorg. Bakom Förändringskraft finns Swedbank och organisationerna Sveriges Kommuner och Landsting, Jobs&Society Nyföretagarcentrum och Vårdförbundet. Projektet ska dra nytta av förändringskraften genom att återanvända, utveckla och pröva metoder och arbetssätt för att öka företagandet inom vårdbranschen. Förändringskraft verkar nationellt och regionalt och utgår från den aktivitet och de förutsättningar som finns i olika delar av Sverige.

- Det är glädjande att Förändringskraft nu får möjlighet att fortsätta att utvecklas och utveckla vården, säger Anna-Karin Eklund, förbundsordförande för Vårdförbundet. Att tillvarata allas engagemang och idéer är en grundläggande del av Vårdförbundets verksamhet. De resultat vi hittills sett ger stort hopp inför framtiden.

I dags läget har åtta företag startade med stöd av Förändringskraft och ett trettiotal startar inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Malm Janson, Vårdförbundet, 070-316 04 89


Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund. Hos oss samlas cirka 110 000 medlemmar från fyra unika yrken - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Samtliga legitimerade och med kunskaper och erfarenheter som garanterar en trygg och säker vård. Vår uppgift är att medverka till de bästa villkoren och skapa förutsättningar för varje medlem att utveckla sitt yrke och förbättra vården.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
08-14 77 00, presskontakt@vardforbundet.se, www.vardforbundet.se