Luftfartsverket, LFV

Fortsatt förbättring av LFVs resultat

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 17:14 CET

LFVs resultat för årets första nio månader blev 406 miljoner kronor. Det är 261 miljoner bättre än samma period förra året. Fler passagerare, ökad kommersiell verksamhet och något lägre rörelsekostnader är främsta orsakerna till det goda resultatet.

Antalet passagerare på LFVs flygplatser fortsätter att öka, men under sommaren och hittills i höst har takten minskat något. Sammanlagt under januari-september 2006 ökade antalet passagerare med tre procent, jämfört med 2005. Utrikes ökade med åtta procent, medan inrikes minskade med två procent.

– Det är också mycket positivt att flygfrakten har utvecklats och ökat på LFVs flygplatser, säger generaldirektör Lars Rekke. Våra större flygplatser har fått nya linjer och vi märker en ökad efterfrågan på frakttjänster. Cargo City på Arlanda flygplats fortsätter att växa och under 2006 har en ny postterminal invigts.

Omsättningen har ökat med fem procent och uppgår nu till 4 384 miljoner kronor. Kostnaderna har minskat med 15 miljoner till 3 754 miljoner. Periodens investeringar är något högre än förra året och uppgick till 481 miljoner. Produktiviteten har ökat.

Sedan 2006 är LFV ett klimatneutralt företag och kompenserar egna utsläpp av koldioxid genom stöd till projekt som minskar utsläppen av koldioxid i till exempel u-länder. Men ambitionen är dessutom att fortsätta minska de egna utsläppen.
– Numera sker transporten av flygbränsle till Arlanda med tåg från Gävle till Märsta, där den sedan via en rörledning når flygplatsen, säger Lars Rekke. Som en av de första flygplatserna i världen har Arlanda också skaffat tre biogasbussar för transporter på flygplatsen. Och miljötaxibilarna vid Arlanda flygplats är nu över 500.

I prognosen för helåret räknar LFV med att överträffa räntabilitetsmålet på åtta procent och uppnå ett resultat på cirka 450 miljoner kronor.
– Svenska företag expanderar internationellt och allt fler svenskar väljer att flyga utomlands, säger Lars Rekke. Om inte konjunkturen försvagas kraftigt, räknar vi med en fortsatt ökning av utrikestrafiken. Vi märker också ett ökat intresse för Sverige som turistland genom incharter.

För ytterligare kommentarer, kontakta generaldirektör Lars Rekke, telefon 0708-19 21 20 eller LFVs finans- och ekonomidirektör Karin Apelman, telefon 0733-23 22 65.

Luftfartsverket
LFV Koncerninformation