Persea AB

Fortsatt förbättring i det franska dotterföretaget

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2003 09:00 CEST

Det franska dotterföretaget ökar sin nettoomsättning under det första kvartalet med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 8,1 (7,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till –0,4 (–0,5) MSEK.

Nettoomsättningen i det svenska dotterföretaget uppgick till 32,2 MSEK vilket är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (5,3) MSEK.

Nettoomsättningen i koncernen för det första kvartalet uppgick till 39,8 MSEK jämfört med 39,6 MSEK föregående år. Rörelseresultatet i koncernen före jämförelsestörande poster uppgick till 3,4 (3,5) MSEK. Under perioden har byte av VD ägt rum vilket belastat rörelseresultatet med 6,3 MSEK och redovisas som en jämförelsestörande post.

- Det är glädjande med den positiva utvecklingen i det franska dotterföretaget samtidigt som det svenska dotterföretaget visar fortsatt god lönsamhet, säger Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB

För ytterligare information:
Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se
Pähr Bennett, Investor Relations Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070-538 10 73, pahr.b@persea.se

Om Persea AB
Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike.