Länsstyrelsen i Västernorrland

Fortsatt förbud mot kräftfiske i delar av Indalsälven

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 13:50 CEST

Länsstyrelsen har idag beslutat förlänga kräftpestsmittoförklaring av huvudvattendraget Indalsälven från länsgränsen mot Jämtland till havet. Smittoförklaringen gäller också tillrinnande vattendrag mellan älven och det första uppströms liggande vandringshindret.

Länsstyrelsen i Jämtlands län fick i augusti 2007 uppgifter om kräftdöd i Hölleforsmagasinet nedströms Stadsforsen i Indalsälven. Från detta område som ligger cirka fem kilometer norr om länsgränsen mot Västernorrland samlades döda kräftor in och skickades vidare till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys. SVA har konstaterat att de döda kräftorna bar på den för flodkräftor dödliga svampen Aphanomyces Astaci.

Länsstyrelsens beslut innebär att det inom det kräftpestsmittoförklarade området är förbjudet att:
1. fånga kräftor,
2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor, 3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

För närmare upplysningar kontakta Johan Lundgren tel 0611-34 90 05 eller 070-191 75 10.