Stål- och Metallföreningen

Fortsatt försiktig ökning av stålförsäljningen

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 16:10 CEST

Stål- och Metallföreningens kvartalsindex visar att stålförsäljningen fortsätter att öka.
Försäljningen ökade med 2.5%  första kvartalet 2014 jämfört med sista kvartalet 2013.
Jämfört med första kvartalen 2013 är samma kvartal 2014, 5% bättre.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
 leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
 levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
 Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
 verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
 rör.

Stål- och metallföreningen sammanställer
 löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett
 index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras
 på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.