Nordnet Sverige

Fortsatt fokus på it och telekom bland privatpersoner

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2003 11:48 CET

Privatpersoner fortsatte att visa starkt intresse för it och telekom
under oktober månad. 46% av alla avslut som gjordes hos Internetmäklarna
var i it- eller telekombolag. Intresset för aktiehandel var fortsatt
starkt men antalet avslut minskade med 7% under oktober månad jämfört
med september. Antalet personer som gjorde aktieaffärer ökade dock med
18% jämfört med de senaste tre månaderna.

"Intresset för aktiemarknaden är fortsatt starkt och framförallt är det
it och telekom som är den heta sektorn bland privatpersoner. Även om
antalet avslut har minskat under oktober månad ser vi att antalet
personer som gjort en aktieaffär har ökat med 18% jämfört med snittet de
senaste tre månaderna" säger Jessica Gertun, marknadschef på Nordnet.

Under oktober månad har värdepappersbelåningen nått rekordnivåer för
året. Belåningen ökade med 33% till ca 550 mkr jämfört med snittet under
tredje kvartalet som i sig var det kvartal där belåningen legat som
högst under året.

Privatpersoner ratar Skandia - handeln halverades under oktober

Fokuseringen på Ericsson har ökat tillsammans med stigande intresse för
ABB. 20% av alla avslut som görs är i Ericsson vilket är en toppnivå
under de senaste tre månaderna. Privatpersoner har halverat sin handel i
krisdrabbade Skandia. IT- och telekomsektorn har varit fortsatt het i
oktober vilket gjort att Boss Media och TeliaSonera har gjort comeback
på listan. Även Hennes & Mauritz och Månadens Aktie, Sandvik, kommer in
på de mest handlade aktierna i oktober. Switchcore, Maxim, WM Data och
SEB A lämnar listan.

"Koncentrationen i handeln på 10-i-topp bolagen har minskat ytterligare
i oktober jämfört med september. I snitt har 10-i-topp-bolagen
representerat mellan 55-65% av alla avslut tidigare i år men i oktober
står den för drygt 40% av alla avslut. Att privatpersonernas handel
sprids till fler bolag är positivt ur risksynpunkt" säger Jessica
Gertun.

Internetmäklarnas 10-i-topp-lista Antal avslut Antal avslut
oktober september
Ericsson B 81 462 78 722
ABB 20 219 14 652
Skandia 16 284 38 006
Sandvik 11 517 1 639
Nokia 11 010 14 645
Nordea 9 842 9 612
Framfab 8 434 21 053
HM B 7 613 5 081
TeliaSonera 7 175 6 115
BossMedia 6 398 2 481
Tabell 1: 10 mest handlade aktierna på nätet hos Internetmäklarna under
oktober 2003.
Statistik för Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Avanza, E*trade,
Aktiedirekt, Stocknet och Skandiabanken.
Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, marknadschef, 08-506 330 30, 0709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se

Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget
Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av
Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget
Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från
Luxemburg. Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och
billigaste tjänst. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar
SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet
Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt
www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu .