Rikspolisstyrelsen

Fortsatt gemensam satsning mot prostitution och människohandel i de fyra nordligaste länen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:31 CET

Vid en presskonferens i december berättade vi om den kartläggning av prostitution och människohandel som polismyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland gjort. Första delen av projektet upphörde vid årsskiftet men nu är det klart att polismyndigheterna beviljats medel från Rikspolisstyrelsen för en fortsatt satsning under 2010. Den analytiker som anställts fortsätter sitt arbete under året och tanken är att resultatet ska ligga till grund för operativa insatser för att bekämpa prostitution och människohandel.
* * * * * * * * * * *
Vänliga hälsningar

Anna-Lena Hesse (f d Jonsson)
Informatör
Polismyndigheten i Norrbotten
Box 50135, 973 24 Luleå
Tel: 010-568 35 31
E-post: anna-lena.hesse@polisen.se