ORC Software AB

Fortsatt god tillväxt för Orc Software

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 13:46 CET

Inför dagens årsstämma i Orc Software har bolagets tillförordnade VD Lars Johansson informerat styrelsen enligt följande:

Den osäkerhet som uppstod i samband med att ett antal medarbetare inom utvecklingsavdelningen sade upp sig tidigare i år har minskat den senaste tiden. Processen för att ersätta de medarbetare som slutat samt ytterligare stärka produkt- och supportorganisationen löper enligt plan och bolagets strategi ligger fast.

Omsättningstillväxten under det första kvartalet 2006 kommer att väl överstiga bolagets finansiella mål på medellång sikt om lägst 15 procent.

Rörelsemarginalen under det första kvartalet 2006, exklusive jämförelsestörande kostnader för uppsägningar och nyrekrytering om cirka
8 miljoner kronor, och exklusive IFRS-effekter, väntas hamna i nivå med målet på medellång sikt om en rörelsemarginal om 15 procent.

Årsvärdet av befintliga kundkontrakt, exklusive nyligen förvärvade Cameron Systems, uppgick per den 24 mars 2006 till 259 miljoner kronor, vilket innebär en ökning om 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive valutakurseffekter var ökningen 22 procent.
Jämfört med det fjärde kvartalet 2005 var ökningen 4 procent.

"Vi ser en fortsatt stark marknad inom våra prioriterade områden algoritmisk handel och marknadsaccess. Vidare bidrar vår intäktsmodell med förskottsbetalda licenser till en stabilitet och förutsägbarhet i intäktsflödet. Det aktuella årsvärdet av befintliga kundkontrakt indikerar att bolaget har förutsättningar att nå det finansiella målet avseende omsättningstillväxt, även för helåret 2006", säger Lars Johansson, tf VD Orc Software.

Ökade kostnader för produktutveckling, främst avseende bolagets kärnprodukter, samt kundsupport kommer att påverka resultatet för 2006, vilket tidigare meddelats.

Orc Software offentliggör sin rapport för första kvartalet den 20 april.


Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Lars Johansson, tf VD tel: 08-407 38 24 Susanne Holmlund, Investor Relations tel: 08-407 38 50

Orc Software erbjuder teknologi för avancerad handel, market making och mäkleri. Den avancerade plattformen ger direktaccess till över 100 marknader och möjligheter att handla flera olika tillgångsklasser. Med Orc-teknologin kan kunderna hitta fler handelsmöjligheter, utveckla mer komplexa handelsstrategier och skapa högre vinster på varje transaktion.

Över 200 kunder i 24 länder förlitar sig på Orc Softwares teknologi, inklusive investmentbanker, trading- och market makingfirmor, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder.

Orc Software grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Företaget har över 200 anställda på 16 kontor i 13 länder och är noterat på Stockholmsbörsen (SSE: ORC). Under 2005 uppgick företagets omsättning till 278 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 28 miljoner kronor.

I början av februari 2006 förvärvade Orc Software Cameron Systems.
Cameron har 170 kunder i 25 länder och hade en omsättning om 5,5 miljoner US-dollar för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2005.
www.orcsoftware.com