SSAB

Fortsatt god tillväxt för spetsprodukterna

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:30 CEST

SSAB redovisar idag sitt resultat för de tre första kvartalen.
Resultatet efter finansnetto förbättrades med 325 Mkr och uppgick till
881 (556) Mkr. Vinsten per aktie ökade till 5,90 (3,80) kronor.

- Efterfrågan på koncernens spetsprodukter extra och ultra höghållfast
tunnplåt samt kylda stål har varit fortsatt stark under kvartalet,
framhåller verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till
rapporten. Vi breddar successivt vår kundbas samtidigt som leveranserna
till befintliga kunder fortsätter att öka. Leveranserna av dessa
spetsprodukter har hittills under året ökat med 15% jämfört med i fjol.
Sammantaget svarar leveranserna av våra specialprodukter höghållfast
tunnplåt och kylda stål hittills i år för 43 (40)% av den totala
leveransvolymen.

- Resultatförbättringen beror på högre bruttomarginaler i stålrörelsen
och en ökad andel spetsprodukter, konstaterar Anders Ullberg. De
förbättrade marginalerna är främst en effekt av högre stålpriser men
också av något lägre råvarukostnader. Priserna var 8% högre än under de
tre första kvartalen i fjol och de lägre råvarukostnaderna är en effekt
av den svagare dollarn.

- Förädlingskostnaderna ökade med 6% jämfört med de tre första kvartalen
i fjol. Förutom av löneinflation har kostnaderna påverkats av en
omläggning mot kortare sommarstopp och därmed ökad produktion i
stålrörelsen. Vi har dessutom genomfört ett antal aktiviteter för att
ytterligare förbättra vår leveranssäkerhet och våra utbyten och
därigenom leva upp till de högre krav som vår nischsatsning medför,
säger Anders Ullberg.

- Någon ökad stålefterfrågan i Västeuropa har fortfarande inte noterats
varför stålkonsumtionen under årets sista kvartal bedöms ligga kvar på
ungefär samma nivå som hittills under året. Leveranstakten i
stålrörelsen väntas dock öka något genom en fortsatt tillväxt för våra
specialprodukter, avslutar Anders Ullberg.