Folksam

Fortsatt goda tider i Folksams första halvår

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 09:27 CEST

Folksam stärker resultatet i bägge koncernerna under första halvåret 2007. I livkoncernen uppgick vinsten till 1 836 miljoner kronor, jämfört med 15 miljoner motsvarande period förra året. Även sakkoncernen ökar resultatet, till 510 (345) miljoner kronor. Motsvarande för moderbolaget var 453 (287) miljoner kronor. Moderbolagets konsolideringsgrad ökade till 80,9 (62,9) procent. Motsvarande konsolideringsgrad för sakkoncernen var 76,2 (60,3) procent. De av Folksam majoritetsägda KPA-bolagen ökade resultatet till 4 390 (2 735) miljoner kronor.

Konsolideringskapitalet i sakkoncernen ökade till 6 570 (5 076) miljoner kronor samt till 6 279 (4 797) miljoner kronor i moderbolaget. Samtidigt steg avkastningen på placeringstillgångar inom bägge koncernerna, med 1,8 (0) procent i sak- och 1,5 (-1,7) procent i livrörelsen
- Jag är nöjd med halvårsresultatet och att vi stärker kapitalbasen och därmed handlingsutrymmet i sakkoncernen, säger Folksams vd Anders Sundström.

Det effektiviseringsprogram som inleddes hösten 2005 är nu planenligt slutfört. Vid halvårsskiftet var antalet anställda i Folksamgruppen 2 965 (3 102) personer.
Folksam har tecknat ett avtal med Swedbank. Det avser sakförsäkringar, kapitalförvaltning, administration av fondförsäkring och tillhandahållande av individuella riskförsäkringsprodukter. Folksam överför förvaltningen av räntebärande papper och aktier till Swedbank Robur och stärker sin ställning både på liv- och sakförsäkringsområdet, bland annat genom att leverera sakförsäkringar till Swedbank.
I det sammanhanget har Folksam köpt bolaget Tre Kronor från Trygg-Hansa och Sparebank 1. Bolaget kommer nu att fortsätta leverera sakförsäkringar till Swedbank.

Solvensen i Folksam Liv var vid halvårsskiftet cirka 132 (127) procent, den kollektiva konsolideringen 108,6 (106,8) procent.
Fusionen mellan Folksam Liv och KP Pension, som ska erbjuda bolagens kunder och arbetsmarknadens parter bra tjänstepensionsprodukter, har tagit ett stort steg framåt. Efter beslut på två föreningsstämmor säger KP Pension nu entydigt ja till att genomföra fusionen. Från och med 2007 överlät Förenade Liv livförsäkring, ett bolag i run off, sin återstående verksamhet till Folksam Liv och Folksam Fondförsäkring.

Bilaga: Folksams bokslutskommuniké, första halvåret 2007

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd och koncernchef, telefon 08-772 66 10
Mikael Öhlund, vice vd, ekonomidirektör, telefon 772 65 32

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07