Fortum Sverige AB

Fortsatt hårda vindar i Fortums elnätområden, men snön avtar och extra styrkor är insatta i felavhjälpningen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:50 CET

Under natten har de hårda vindarna dragit sig söderut, vilket medfört att nya fel har tillkommit i Värmland, Västra Götaland, Örebro och Hallands län. Enligt SMHI:s prognoser ska snöfallet dock avta och vinden kommer att mojna. Detta gör att vi kan sätta in full styrka i felavhjälpningen och dessutom nyttja helikoptrar i felsökningsarbetet. Om inte väderprognoserna förändras bedömer vi att merparten av våra kunder kommer att få strömmen tillbaka under dagen.

I Gävleborgs län hade vi kl 08.30 9 823 kunder strömlösa. Det är svåra skador på elnätet och många träd som fallit över ledningarna. Detta gör att felavhjälpningen tar tid. Om väderprognoserna håller bedömer vi dock kunna åtgärda merparten av felen under dagen. Till vår hjälp att lokalisera felen har vi två helikoptrar i området.

I övriga områden har det under natten tillkommit nya fel. Kl 08.30 hade vi följande antal kunder strömlösa.

Dalarna 121
Värmland 2699
Örebro 805
Västra Götaland 972
Halland 897

Vi kommer att ha fortsatt hårda vindar i de här områdena under dagen, men ingen snö. Här är det enstaka träd som ligger på ledningarna, varför vi bedömer att felavhjälpningen kommer att gå lite snabbare här. Till vår hjälp har vi en helikopter som hjälper till med felsökningen.

Totalt har vi 250 personer insatta i felavhjälpningsarbetet och vi kommer att flytta resurser under dagen till de områden där de behövs mest.

Ledningar som hänger ned eller ligger på marken ska betraktas som spänningsförande och får absolut inte vidröras. Vi är tacksamma om sådana iakttagelser eller information om träd på ledningar meddelas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

Fortum kommer att sända ut längre lägesrapporter kl 11.30, kl 14.00 samt 16.30. Däremellan kortare statusrapporter vid behov direkt till lokal media i drabbade områden (s k OJJE-meddelande). För aktuellt driftläge hänvisar vi också till vår driftwebb http://edw.fortum.se.

För mer pressinformation kontakta:
Lotta Larson, Kommunikationsdirektör Fortum Distribution, tel: 070-344 58 01
Carola Hjerthén, Kommunikatör Fortum Distribution i Sverige, tel: 070-641 55 27
Alexandra Hempel, Kommunikatör Fortum Power and Heat Sverige, tel: 070-344 57 35

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka
9 000.