Umeå kommun

​Fortsatt hög ärendemängd för Bygglov

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 16:31 CEST

Antalet ärenden för Bygglov ligger på en fortsatt hög nivå. Fram till och med augusti har det kommit in 1447 ärenden. En ökning med 23% jämfört med samma period 2015. Trots den ökade ärendemängden ligger den genomsnittliga handläggningstiden under 5 veckor.

– Vi har anställt mer personal samtidigt som vi fortsatt skruva i verksamheten för att vara så effektiva som möjligt. Det känns väldigt positivt att vi lyckas hålla handläggningstiden under fem veckor, personalen gör ett fantastiskt jobb, säger Jonas Andersson, bygglovchef.

Enligt plan- och bygglagen ska den som ansöker om bygglov få besked inom 10 veckor. Umeå kommun har satt 5 veckor som mål och trots den ökade ärendemängden ligger handläggningstiden på 4,7 veckor.

1700 besvarade frågor på fyra månader
Under våren ändrade Bygglov upplägget för sin kundtjänst. Kundtjänsten består nu bland annat av en rådgivningsgrupp med uppdraget att ta emot och svara på samtliga ej äredeanknutna frågor och besök som kommer in till Bygglov. Efter fyra månader med det nya upplägget har rådgivningsgruppen svarat på cirka 1700 enskilda frågor och tagit emot cirka 150 besök.

– Även om vi ständigt förbättrar vår information på webben och försöker förenkla ansökningsförfarandet, till exempel med självservice, kommer vi alltid få många frågor. Nya upplägget för vår kundtjänst blev en klar förbättring där de som har frågor snabbare får svar samtidigt som övriga handläggare kan ägna mer tid till att handlägga ärenden, säger Jonas Andersson. 


Kontakt
Jonas Andersson
bygglovchef
090-16 12 05
070-666 21 62
jonas.andersson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.