Miljödepartementet

Fortsatt hög ambition för Nagoya-avtal

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 17:29 CEST

- Sverige strävar efter en överenskommelse som stärker ambitionerna för att rädda den biologiska mångfalden och motverkar försöken till urvattning. Det säger miljöminister Andreas Carlgren inför slutförhandlingarna i japanska Nagoya vid FN:s möte om biologiska mångfalden. Diskussioner förs nu om mål och insatserna för att nå målen.

- Vi borde redan ha stoppat förlusten av biologisk mångfald och är besvikna att vi inte kunde nå målet till år 2010. Lärdomen av detta är inte att sänka ambitionen, utan att se till att rätt förutsättningar skapas med insatser för att nå de för miljön nödvändiga ambitionerna och mål. Det ska inte bara vara höga mål utan även ett helt paket av åtgärder som gör att vi når målen, säger Andreas Carlgren.

Andreas Carlgren och Sverige driver på för att konferensen ska sätta ambitionen att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2020. 20 procent av landytan och 15 procent av haven ska skyddas. Den strategiska planen för att nå målen bör vara tydlig, men förhandlingarna går trögt och vi möter starkt motstånd. Det är läget i natt japansk tid.

- Att rädda den biologiska mångfalden är en ödesfråga. Vi har nu uppgiften att åstadkomma resultat. Det handlar ytterst om att rädda de tjänster som ekosystemen ger oss och som är avgörande för livet på jorden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Andreas Carlgren har tillsammans med ministrarna från Storbritannien, Indien och Malawi, varit särskilt ansvarig för att leda ministersamtal om den strategiska planens inriktning och mobiliseringen av resurser.

Sverige är en av de största givarländerna för biologisk mångfald. Inom biståndsanslaget finns ett utrymme för tre miljarder kronor de kommande tre åren som har direkt bäring på arbetet för biologisk mångfald. Ytterligare tre miljarder kronor har biologiska mångfald som delmål. Det avgörs också av samarbetsländernas prioriteringar. Sverige ger en halv miljard kronor för att skydda skog. Dels med 100 miljoner kronor till globala miljöfonden, dels 400 miljoner kronor går till bilaterala insatser.

Viktiga frågor som återstår att lösa under fredagen, som är den sista dagen för mötet, är protokollet för tillträde och fördelning av genetiska resurser. Sverige har med framgång drivit att naturens värde ska räknas in i nationella budgetar.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45-------------------------
Läs mer
-------------------------
Följ rapporteringen från FN-mötet i Nagoya:  (http://www.regeringen.se/sb/d/13676)