Skandia

Fortsatt hög avkastning i Skandia Liv

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 11:14 CEST

Riskspridning är hjärtat i Skandia Livs kapitalförvaltning, och strategin fortsätter att generera goda resultat. Det senaste kvartalet har fastigheter agerat draglok tillsammans med svenska aktier. Avkastningen för årets första nio månader uppgår till 6,7 procent, vilket ger en topplacering bland jämförbara bolag i branschen. Även tjänstepensionsprodukten GarantiPension Plus utvecklas väl och toppar numera listan som bästa traditionella livprodukten i ITP-avtalet.

- Vi ligger sedan länge tungt i fastigheter, ett tillgångsslag som haft en avkastning på hela 8,9 procent sedan årsskiftet, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia Liv. Vi kan också glädja oss åt utvecklingen på svenska aktier. Även europeiska aktier går bra, men kronförstärkningen gör att det inte slår igenom på samma sätt. Generellt sett är det en intressant tid just nu, då livbolagen har positionerat sig påfallande olika och beroende på hur framtiden utvecklar sig kan vi få stor skillnad i avkastning.

Vad gäller Skandia Livs framtida placeringar har bolaget en stor handlingsfrihet eftersom solvensgraden, det mått som anger bolagets tillgångar i förhållande till utställda garantier, är hög: 160 per tredje kvartalet. Vid samma tidpunkt uppgick den kollektiva konsolideringsgraden, som även tar hänsyn till vad bolaget givit kunderna för indikation om återbäring, till 107 procent, nära bolagets egna mål på 105 procent.

Den goda aktieutvecklingen får effekter även för tjänstepensionsprodukten GarantiPension Plus som är valbar inom Sveriges största avtalsområde ITP. En 25-åring har där fått 11,6 procent i avkastning, en 55-åring 11,3 procent de senaste 12 månaderna.

– I dagarna gick den oberoende mäklarfirman Max Matthiessen ut och sa att Skandia Liv är det objektivt sett bästa alternativet inom traditionell livförvaltning inom ITP-området. Det är naturligtvis en fjäder i hatten, och ett bevis på att vi levererar, säger Tua Holgersson, affärschef på Skandia Liv. Nästa steg är att marknadsföra oss bättre så att den dryga miljonen tjänstemän som omfattas av ITP:n förstår värdet av vår produkt.

Mer information om GarantiPension Plus: http://web.skandia.se/hem/Global/pdf/privat/pension/Pension/90288.pdf

För ytterligare information:
Hans Sterte, kapitalförvaltningschef Skandia Liv, telefon: 08-788 12 76
Tua Holgersson, affärschef Skandia Liv, telefon: 08-788 4715
Annie Sebelius, informationschef Skandia Liv, telefon: 08-788 46 14

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen.
Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om i världen.