Sveriges Byggindustrier

Fortsatt hög byggaktivitet i Halland

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:07 CET

Högkonjunkturen på den svenska byggmarknaden håller i sig. I Halland har bygginvesteringarna planat ut under året, men aktiviteten på byggmarknaden är ändå fortsatt hög i år och under 2007, visar en färsk prognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Bygginvesteringarna i Halland ökade med 23 procent förra året. Uppgången berodde främst på ökade investeringar i bostäder och olika typer av anläggningar. De senaste månaderna har igångsättningen av nya projekt varit betydligt mindre än för ett år sedan. Byggaktiviteten i länet är ändå hög eftersom många projekt pågår, bland annat flera etapper på Västkustbanan och byggandet av Halmstads sjukhus.

– Vi är inne i en period när många större projekt är igång. Byggföretagen har mycket att göra just nu. Vi bedömer att tillströmningen av nya projekt ökar igen nästa år och att den goda byggkonjunkturen i länet består även under nästa år, säger Rickard Gegö, chef på BI i Halmstad.

Bostadsbyggandet sköt i höjden under 2005 och totalt påbörjades ca 1 800 lägenheter i små- och flerbostadshus. Under inledningen av 2006 har igångsättningen av lägenheter i framför allt flerbostadshus minskat, men byggandet ser ut att öka igen nästa år. Nyproduktion bedöms bland annat starta i Nissastrand och Nissavarvet i Halmstad, Aranäsområdet i Kungsbacka och Göingegården i Varberg.

Under 2007 väntas också investeringarna i privata lokaler ta bra fart när nytt hotell byggs i Kollahed i Kungsbacka. Samtidigt avslutas flera av etapperna på Västkustbanan varför nettoeffekten på byggmarknaden endast blir en svag förstärkning.

– Arbetslösheten bland byggnadsarbetare i september var 2,8 procent. Detta är lågt både jämfört med tidigare år och med andra län. Med den goda utvecklingen vi har framför oss är problemet snarare att hitta resurser än att arbetslösheten ökar, säger Rickard Gegö.

Byggandet under 2006 och 2007 är ganska jämt fördelat mellan Halmstad, Kungsbacka, Falkenberg och Varberg.

– Skillnaden är tydlig mot många andra län. Byggandet är inte lika styrt av stora projekt som på andra ställen. En bred efterfrågan minskar risken för stora svängningar i investeringar och sysselsättning, säger Valter Hultén, ansvarig för regionala prognoser på BI.

För kompletterande information ring:

Rickard Gegö, chef BI Halmstad, 035-19 24 92 eller 0708-19 24 93
Valter Hultén, ansvarig regionala prognoser BI, 08-698 58 47 eller 0709-25 58 47
Fredrik Isaksson, prognoschef BI, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67


Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Drygt 2700 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Se www.bygg.org