Landskrona stad

Fortsatt höga betyg på Landskronas skolor

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 09:39 CEST

Förra året lyfte Landskronas elever i årskurs 9 sina medelbetyg med 10%. De kommunala skolornas medelpoäng hamnade på rekordhöga 207,6. I år ligger betygsresultaten kvar på i stort sett samma historiskt sett höga nivå.

Årets medelbetyg, så kallat meritvärde, för årskurs 9 hamnar på 206,2 poäng. Riksgenomsnittet för kommunala skolor var ifjol 208,2 poäng. 2010/2011 låg Landskronas grundskolor på 189,1 poäng.

Betygspoängen grundade sig tidigare år på 10 p för betyget G, 15 p för VG och 20 p för MVG, gånger 16 skolämnen, vilket gav det meritvärde som presenteras årligen. Med det nya betygssystemet fördelas poängen från 10 till 20 över betygen E till A.'

- Betygsresultaten är fortsatt mycket glädjande. Vårt tydliga fokus på kunskap, arbetsro och höga förväntningar på alla elever har lyft våra skolor till i princip riksgenomsnittet, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

Högst meritvärde har även i år Glumslöv skola med 237,6 poäng. Detta är drygt 14 poäng högre än förra året. Den största förbättringen i år har gjorts av Sandåkerskolan med sju procent jämfört med 2012. Även Seminarieskolan har ökat sina resultat något i relation till sin för skolan höga nivå 2012.

- Det gläder mig att våra betygsmässigt bästa skolor fortsätter att lyfta sina resultat. Det är också mycket positivt att Seminarieskolans betygsnivå stabiliserats och skolans utveckling fortsätter uppåt, säger Lisa Flinth (fp).

Utbildningsförvaltningen har lagt ett starkt utvecklingsfokus på områdena matematik, språkutveckling, entreprenöriellt lärande, inkludering samt den digitala pedagogiken. Med stöd av forskning är stadens skolor involverade i ett tiotal större förbättringsarbeten.

- Det är mycket positivt att vi nu stabiliserat våra resultat på förra årets höga betygsnivå. Men våra ambitioner är än högre. Med stöd av vårt ambitiösa utvecklingsarbete och våra medarbetares höga kompetens nöjer vi oss inte med årets och förra årets resultat. Nu är det dags att ta ett ytterligare steg uppåt vad gäller våra elevers betygsresultat, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Meritvärde 2013


För ytterligare information:

Lisa Flinth (fp)
Utbildningsnämndens ordförande
0733 – 47 41 03

Tomas Johansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0733 – 47 41 01

 

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.