Fortum Sverige AB

Fortsatt höga flöden Klarälven

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 14:15 CEST

Fortum ökar nu i samråd med räddningstjänsten tappningen förbi Höljesdammen i nordvästra Värmland i förebyggande syfte. Efter höjningen kommer tappningen att ligga på 475 kubikmeter per sekund.

Tidigare under veckan kunde Fortum meddela att höga flöden är att vänta i Klarälvens övre delar. Orsaken är tidigare snabb snösmältning i tillrinningsområdena i kombination med nederbörd. Nu ökar tappningen förbi Höljesdammen från 440 till 475 m3/sek.

”I samråd med räddningstjänsten har vi beslutat att öka tappningen i förebyggande syfte. Vi vill så långt det är möjligt undvika en situation där vi måste tappa mer vatten eftersom påverkan nedströms då ökar snabbt. Om det kommer rikligt med nederbörd de närmaste dygnen kan det ändå inte uteslutas att tappningen måste ökas ytterligare”, säger Fortum Claes Kjörk.

Fortum bedömer att det handlar om ett tioårsflöde det vill säga de högsta flödet som normalt kan förekomma under en tioårsperiod. Framförallt är det Klarälvens övre delar som påverkas. Längre ned förväntas fortsatt normalt högflöde eftersom det är lite vatten i Klarälvens biflöden. Fortum uppmanar alla som kan påverkas av höga flöden att följa väderläget och om möjligt vidta åtgärder undvika skador.

För ytterligare information kontakta:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum