Säkerhetspolisen

Fortsatt högt förtroende för Säkerhetspolisen

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 11:04 CEST

Allmänheten har ett fortsatt starkt förtroende för Säkerhetspolisen. Enligt årets nationella SOM-undersökning har 39 procent av svenskarna mycket stort eller ganska stort förtroende för Säkerhetspolisen. Endast 16 procent har ganska litet eller mycket litet förtroende för myndigheten.

Sedan ett par år mäter Säkerhetspolisen sitt förtroende en gång per år. Det är SOM-institutet vid Göteborgs universitet som står för mätningarna. Frågan om Säkerhetspolisen har ställts till 1 546 personer. De svarande uppger hur stort förtroende de har för hur ett antal olika samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete på en femgradig skala: Mycket stort förtroende, Ganska stort förtroende, Varken litet eller stort förtroende, Ganska litet förtroende och Mycket litet förtroende.

39 procent av de svarande har mycket stort eller ganska stort förtroende för Säkerhetspolisen, endast 16 procent har ganska litet eller mycket litet förtroende för Säkerhetspolisen. Det ger en förtroendebalans på +23. Vid mätningen året innan, 2007 års SOM-undersökning, uppgav 41 procent att de hade ett stort förtroende för myndigheten. Allmänhetens förtroende för Säkerhetspolisen ligger med andra ord kvar på en relativt hög nivå.

- Att allmänheten känner ett stort förtroende för oss är mycket viktigt. Nu fortsätter vårt arbete med ökad öppenhet och deltagande i samhällsdebatten. Ett av våra mål är naturligtvis att öka förtroendet ännu mer, säger generaldirektör Anders Danielsson.

Förtroendet för Säkerhetspolisen är högre än förtroendet för kungahuset, bankerna, riksdagen, Svenska kyrkan, regeringen, dagspressen, storföretagen, kommunstyrelserna, de fackliga organisationerna, försvaret, de politiska partierna, EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Patrik Peter
pressekreterare
Tfn 010-568 79 00
E-post patrik.peter@sakerhetspolisen.se

Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Syftet med verksamheten är att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i fem områden: kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.