Mittuniversitetet

​​Fortsatt högt söktryck till Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 14:16 CEST

Inför höstterminen 2016 har totalt 35 100 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är den tredje högsta noteringen någonsin för antalet sökande till en hösttermin vid universitetet. Ansökningarna i Sverige totalt minskar med två procent jämfört med förra året.

Ansökningstiden för att studera i höst vid universitet och högskolor gick ut den 15 april. De första siffrorna efter ansökningstidens slut visar att cirka 35 100 personer ansökt i tid till en utbildning vid Mittuniversitetet, en stark notering, men något färre jämfört med rekordåret 2015 då det fanns 36 800 sökande.

Mittuniversitetet erbjuder inför hösten ett 70-tal olika programutbildningar och cirka 200 kurser. Antalet kurser och program inför hösten 2016 är något färre jämfört med höstterminen 2015.

- Det är glädjande att vi behåller ett högt söktryck. Det kan ses som ett kvitto på att vi har ett fortsatt attraktivt utbildningsutbud. Ett högt söktryck underlättar det fortsatta arbetet med att ytterligare stärka utbildningsutbudet och höja kvaliteten, säger Anders Söderholm, rektor.

Även antalet förstahandssökande till universitetet fortsätter att ligga på en hög nivå. Inför hösten finns cirka 10 000 förstahandssökande, vilket också det är den tredje högsta noteringen någonsin, med en liten minskning jämfört med 2015 då det fanns 10 400 förstahandssökande.

- Vi arbetar systematiskt för att öka kännedomen och kunskapen om våra utbildningar och Mittuniversitetet och det har stärkt vår position. Sett över en längre tid så har vi ökat antalet sökande till utbildningarna kraftigt, säger kommunikationschef Kicki Strandh.

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas i mån av lediga platser på utbildningen. Se mer på www.antagning.se.

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande)Beteendevetenskapligt program – (1 946) Psykologprogram – (1 807)
Socionomutbildning – (1 216)
Webbutveckling – (1 060)
Förskollärare – (928)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)
Företagsekonomi GR (A) – Ekonomistyrning, 7,5 hp – (1 820)
Företagsekonomi GR (A) – Marknadsföring, 7,5 hp – (1 797)
Företagsekonomi GR (A) – Organisation och ledarskap, 7,5 hp – (1 793)
Juridik GR (A)– Juridisk översiktskurs, 15 hp – (1 731)
Psykologi GR (A) – Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi, 7,5 hp (1 591)

Kontakt:
Kicki Strandh, kommunikationschef, 070-346 59 87, e-post: kicki.strandh@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.