Kalmar Öland Airport AB

Fortsatt kraftig ökning i flygresandet under januari på Kalmar Airport

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:08 CET

Flyglinjerna mellan Kalmar Airport och Stockholm uppvisade en mycket kraftig passagerarökning under januari 2011. Ökningen till/från Arlanda och Bromma flygplatser motsvarade sammantaget  20%  fler flygresenärer än under motsvarande månad 2010.

Det är nu sjätte månaden i följd sedan augusti 2010 som inrikestrafiken ökar på Kalmar Airport. Mest bidragande är naturligtvis den allmänna samhällskonjunkturens stadiga uppgång, säger Hans Hjertonsson, Vd Kalmar Airport. Andra positivt påverkande faktorer är att flygutbud och tillgänglighet ökat under perioden och att den rådande konkurrensen mellan flygoperatörerna för Arlanda- resp. Brommalinjen bidrar till måttfullhet i prisbildningen mot flygresenärerna.

________________________________

Ytterligare upplysningar lämnas av Vd Hans Hjertonsson tel. 0480-45 90 20 eller Affärsutvecklare Ronny Lindberg tel. 0480-45 90 12