Almega

Fortsatt långsam återhämtning i tjänstesektorn

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 07:00 CET

Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet pekar på att återhämtningen inom tjänstesektorn fortsätter. För tredje kvartalet pekade indikatorn på en vändpunkt uppåt för tjänsteproduktionen, vilket stämmer väl med det faktiska utfallet. 

– Vändningen under tredje kvartalet kunde liknas vid att tjänstesektorn lade in ettans växel, från en nära stillastående produktion. Nu pekar vår indikator på en något högre växel under fjärde kvartalet. Men det är viktigt att se att återhämtningen fortfarande är långsam. Det handlar inte om någon snabb acceleration, och vi är fortfarande långt ifrån en högkonjunktur, säger Lena Hagman, chefekonom.

Eftersom sambandet är starkt mellan den privata tjänsteproduktionens tillväxt och Sveriges BNP-tillväxt ger Almegas indikator en god vägledning om åt vilket håll den svenska ekonomin kan väntas peka det närmaste kvartalet. Även BNP visade en svag uppgång under tredje kvartalet, och BNP under fjärde kvartalet bör visa en något starkare tillväxt jämfört med föregående kvartal eftersom tjänsteproduktionen väntas göra det.

Tjänstebranscherna hälso- och sjukvård samt omsorg som tidigare gått starkt har tappat i tillväxt, medan utbildningsbranschen, kultur, nöje och fritid samt hotell och restaurang istället toppar tillväxtligan.

Det hör samman med en stark ökning av hushållens realinkomster i år. Andra delar av tjänstesektorn, som till exempel transporter, företagstjänster och datakonsulter, som påverkas av den svaga efterfrågan från omvärlden, visar en klart svagare utveckling.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar en fortsatt uppgång för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn under årets sista kvartal. Uppgången överraskar, särskilt med tanke på den svaga tillväxten i svensk ekonomi, som blivit klart långsammare än vad både företag och prognosmakare räknat med. Almega lyfter i sin rapport flera möjliga förklaringar till den oväntade ökningen för sysselsättningen i år.

Almegas prisindikator pekar på fortsatt prispress i tjänstesektorn. Den långdragna återhämtningen och hård konkurrens från utländska tjänsteproducenter är bidragande orsaker till den här låga prisutvecklingen.

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Exempelvis förutspådde Almega redan i juni 2009 med hjälp av tjänsteindikatorn att produktionsnedgången för tjänstesektorn under finanskrisen skulle komma att bli relativt kortvarig. Detta visade sig också stämma.

För mer information, kontakta:

Lena Hagman, chefekonom Almega

Tel. 08-762 69 61, lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist, branschanalytiker Almega

Tel. 08-762 66 21, linnea.kvist@almega.se

David Wästberg, presschef Almega

Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.seAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik