Sveriges Kommuner och Landsting

Fortsatt läkarrekrytering till primärvården

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 13:43 CEST

Sveriges landsting fortsätter sitt arbete med att rekrytera läkare till primärvården. Ännu fattas läkare, men allt fler väljer att specialistutbilda sig inom allmänmedicin.

De olika landstingen har jobbat hårt för att uppnå de mål som satts upp i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården. I den konstateras att det krävs fler läkare för att uppnå målen om bland annat bättre tillgänglighet i primärvården.

Enligt handlingsplanen ska det finnas 5 400 allmänläkare i primärvården vid utgången av 2005 och 6 000 vid utgången av 2008. Vid årsskiftet var 4 997 läkare anställda i primärvården.

Landstingen har provat olika lösningar för att försöka öka rekryteringen. Samtliga har anställt läkare från Polen och Tyskland för att komma tillrätta med underbemanningen. Vissa har dessutom knutit AT-anställningar till primärvården och en del har jobbat för att rekrytera stafettläkare till fasta anställningar. Särskilda projekt har också tillsatts på sina håll för att locka över sjukhusläkare till primärvården.

Förhoppningen är också att fler ska lockas till primärvården genom att den får en tydligare profil i läkarnas grundutbildning.

Barbro Emriksdotter arbetar med personal- och kompetensförsörjningsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon framhåller att landstingens satsningar har lett till att fler unga läkare väljer att specialisera sig på allmänmedicin.

- När arbetet med handlingsplanen inleddes år 2001 genomförde knappt 1 000 ST-läkare sin specialistutbildning inom allmänmedicin. År 2005 hade antalet ökat till 1 361, konstaterar hon.

Ännu har man dock inte nått det uppsatta målet för 2005, och det kommer att krävas en hel del insatser för att man ska nå målen för 2008.

Fotnot: År 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården åren 2001 - 2004 (prop 1999/2000:149). Under våren 2005 förlängdes handlingsplanen för åren 2005 - 2007 i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting.